"

Utvalg

Røros Paneldører bygges opp av ramtre i kvistfri furu, med panel på utsiden. Du kan velge mellom ulike typer panel. Innsiden har glatte fyllinger som standard, men du kan også få den innvendig panelt eller med friset fylling. Alle panelte dører kan leveres som stalldør og er fylt med 50 mm isolasjon.

Paneltyper

Våre paneldører leveres med ulike paneler. 
Stabburspanel, faspanel, profilert RVD-panel, skyggepanel og RVD mønepanel.

Vridere

Dørene kan leveres med vrider om ønskelig. Leveres da i sort smijern med langskilt.

Hengsler

Hengsel leveres standard i sort farge med Berlinerknopp.

Fargemuligheter: Blank og  hvit.
I tillegg kan hengsler leveres i rustfri utførelse.

Sprosser

Våre Paneldører med glass kan leveres med gjennomgående eller utenpåliggende sprosser i aluminium.

Gjennomgående sprosser har dimensjon 58 mm.

Bildet viser gjennomgående sprosse sett fra utsiden.

Utenpåliggende sprosse i aluminium har dimensjon 26 mm.