"

Garanti og reklamasjonsbestemmelser

Våre produkter leveres ihht forbrukerkjøpsloven og kjøpsloven, da forutsatt at montering, vedlikehold og lagring er ivaretatt etter produsentens anbefalinger.

Jfr Forbrukerkjøpsloven er fristen for å reklamere 2 år. Vinduer og dører fra Røros Vinduer og Dører AS er ment å vare vesentlig lenger, dermed er fristen for å reklamere på våre produkter 5 år.

Mangler på produkt

Når det foreligger en mangel ved produktet som er levert eller at varen ikke er i samsvar med hva som er avtalt, må en reklamasjon meldes leverandør innen de frister som fremgår i loven. Kjøperen skal varsle om mangler som han oppdager innen rimelig tid etter at han har eller burde oppdaget den, og før byggevarene tas i bruk.

Om produktet er tatt i bruk med feil/mangler dekker ikke vi utskiftingskostnader og følgekostnader vedrørende dette. Det dekkes heller ikke følgekostnader utover «normale» utforinger, kledniger og lister ved aksept av reklamasjon.

Reklamasjonen skal meldes inn elektronisk ved hjelp av Serviceskjema som du finner her på våre nettsider.

Transportskader og synlige feil meldes umiddelbart ved mottakskontroll . Husk å påfør evt. skader på fraktbrev ved mottak.

Kvae/harpiksutslag

Furu er et «levende» materiale. Selv om vi bruker kvistfrie materialer av en meget høy kvalitet så inneholder furu noe harpiks som i enkelte tilfeller kan «svette» ut av overflaten. Vi kan derfor dessverre ikke gi noen garanti mot harpiks utslag på våre produkter. Dette gjelder også gjennomslag av harpiks på malte produkter. Dette er derfor dessverre ikke reklamasjonsberettiget, men man kan i de fleste tilfeller «vaske» bort gule flekker og mindre harpiks utslag med rødsprit.

Forsinkelser

Røros Vinduer og Dører AS påtar seg ikke ansvar ved uforutsette forsinkelser, hverken i forhold til angitt avsendelsestidspunkt eller transportørens levering, inkludert eventuelle følgekostnader ved uforutsette forsinkelser.

Modifisering av produkt

Modifisering av produkt uten tillatelse fra Røros Vinduer og Dører AS vil innvirke på brukermessige og tekniske forhold. Røros Vinduer og Dører tar ikke på seg ansvar for de konsekvensene slike endringer medfører.

Glass

Glass og Fasadeforeningens veiledning for reklamasjoner.

Fakta og gode råd - glass i bygninger

Mørke farger på dører:

Man ser at ved bruk av mørke farger dvs fra NCS 7500 (og oppover) at sola og varmen kan påvirke treverkets egenskaper. Dette kan gi seg utslag på flere områder som for eksempel at døren slår seg noe lettere, krymper i større grad enn vanlig og at kvae/harpiks har lettere for å komme ut. Man kan også oppleve at maling slipper overflaten over harpikslommer kvist etc. noe lettere.

Vi kan derfor ikke garantere for at døren motstår disse overnevnte tingene. Derfor bortfaller garantien på dører med ncs farge kode over 7500 etter at døren er montert og tatt i bruk jf. ordrebekreftelse hvor vi har gjort kunde oppmerksom på dette.

Vi gjør oppmerksom på at dette ikke er regelen, men at vi må gjøre kunde oppmerksom på denne utfordringen når det gjelder hel tre dører.
Som oftest er dette med harpiks kun visuelle ting og det skader ikke døren og dens funksjonalitet. Fjerning av harpiks kan man som oftest gjøre med litt rødsprit på en fille eller bare tørke det av om det er bare perler som kommer ut.

Reklamasjonsbehandling

Benytt gjerne vårt Serviceskjema for innmelding av reklamasjoner. Det er raskt og enkelt.

Serviceskjemaet:

  • Sluttkunde melder reklamasjonen til forhandler.
  • Korrekt utfylt serviceskjema gjør saksbehandling lettere og raskere.
  • Ved synsmessige feil må bilder vedlegges
  • Utgifter som blir påført Røros Vinduer og Dører AS som skyldes feilmontering eller at feil opplysninger er gitt, vil bli belastet kunde
  • Vi ber derfor om at alle reklamasjoner meldes inn elektronisk.

Serviceskjema

Forhandler:

Byggmester el. entrepenør

Byggherre