"

Estetikk

Det er selvfølgelig viktig at vinduene harmonerer med hytta eller husets arkitektur. Derfor bør du tenke helhet når du velger vinduer enten det gjelder utskifting av gamle eller bygging av nytt. Likeledes kan valget påvirkes av lokal byggeskikk og lokale byggeforskrifter. Det er forskjell på fjell og sjø og det er forskjell på øst- og vestland. Til grunn bør det ligge et bevisst valg. Husk at kvaliteten på dagens vinduer er så gode, at du skal leve med valget kanskje i flere tiår.

Energi

Bevisstheten rundt energi og varmetap generelt har økt voldsomt de siste årene. Valg av vindu er en sentral del av denne bevisstheten. Delvis handler det om hvilke krav myndighetene stiller i forbindelse med den hytta eller boligen du har, delvis handler det om hva du selv føler er fornuftig med tanke på energiforbruk og komfort.

Tabellen ved siden av viser hvilke krav som stilles til fritidsbolig og hus. Røros har ulike vindusløsninger som tilfredsstiller alle krav.

  • U-verdi 1,6 - ”Minstekrav”, og krav for hytter (50-150m²)
  • U-verdi 1,4 – Krav for laftet bolig
  • U-verdi 1,2 – krav for bolig og hytter over 150 m²
  • U-verdi 1,0 –Enova anbefaler
  • U-verdi 0,8 – Passiv hus standard

Røros Vinduer leveres med U-verdi som tilfredsstiller kravene til boliger og store hytter.
Om ønskelig leveres vinduer godt under Enovas anbefalinger på 1,0.

Koblede / ukoblede

Generelt kan vinduene deles to hovedgrupper – koblede og ukoblede vinduer. Tradisjonelt er det de koblede som har vært de klassiske hyttevinduene. Her er rammen todelt og den ytterste har ekte gjennomgående sprosser. Røros Original er et eksempel på et slikt klassisk hyttevindu. Røros Isolér derimot er et moderne ukoblet vindu med kun en karm og utenpåliggende sprosser - gjerne i vedlikeholdsfritt materiele.