"

Splitting av koblede rammer for puss og vask mellom

Koblede vinduer må "deles" for å få pusset/vasket mellom. 
Dette gjøres ved å åpne vindusrammen ut til 90 grader eller mer, og dra den innvendige delen av rammen fra den utvendige. Ved hjelp av en kileformet gjenstad som stikkes mellom rammene i bakkant for å åpne lettere (På den siden hengslene til vinduet er). Det kan brukes en trekile med litt matpapir imellom eller eventuelt noe annet kileformet/kraftig kniv. Da åpnes koblingen og rammen er da hengset på motsatt side sammen med den ytre rammen (låssiden).